Activokit

Bijlessen lezen en spelling

Heeft uw kind moeite met lezen? 8 lessen lezen en spelling voor € 110,= door Agnes Broeren. De lessen duren 45 minuten en vinden plaats bij u thuis. Vanaf groep 3. Aanmelden: tel. 0629381323 of per email: activo <at> activokit.nl.

Met aanwijzingen vanuit visuele en auditieve invalshoek worden lezen en spelling verbeterd. Hiermee worden veelvoorkomende problemen zoals vloeiend lezen en het schrijven van open en gesloten klanken aangepakt.

Kinderboekenfestival 2015 met als thema: “Wetenschap in de tijd van Jeroen Bosch” in Den Bosch.

Stichting Coliso organiseert dit jaar het Kinderboekenfestival op zaterdag 17 oktober 2015 op het Kerkplein in Den Bosch met als thema “Wetenschap in de tijd van Jeroen Bosch”. Dat sluit aan bij het thema van de Kinderboekenweek van dit jaar: “natuur, techniek en wetenschap: raar, maar waar”. Was er al wetenschap ten tijde van Jeroen Bosch? Het was de tijd van de ontdekkingsreizen. Columbus zette op 12 oktober 1492 voet aan land in Amerika.

Maak een scheepje van papier en ga op reis!

De activiteiten zijn van 10:00 tot ’s middags 4 uur. Je kan knutselen en proefjes doen. Met een scheepje kan je een reis gaan ondernemen. Maar pas op: de route is alleen maar mogelijk als je onderweg de vragen goed beantwoordt. Gelukkig zijn er boeken en platen om de antwoorden op te zoeken en heb je hulp van een compagnon. Uiteindelijk beland je dan in het land ….? Net als Columbus in een land met papegaaien. Verkleed jij je dan als indiaan?

Aankomst van Columbus bij de Indianen

Columbus heeft vier reizen gemaakt en hield steeds een logboek bij, waarin hij over de reizen heeft geschreven. Het logboek van de eerste reis is verloren gegaan. Maar een monnik, die meereisde op het schip, heeft er dingen uit overgeschreven (“geciteerd”) en naverteld. Daardoor weten we nu nog hoe de reis van Columbus verlopen is.

Hieronder lees je over de eerste ontmoeting met de indianen.

Om hun vriendschap te winnen, zegt hij, en omdat ik inzag dat het mensen waren die zich beter zouden overleveren en tot ons heilig geloof bekeren met liefde dan met geweld, schonk ik enkelen onder hen rode mutsen en glazen kralen die ze om de hals hingen en veel andere voorwerpen van weinig waarde waar ze blij mee waren en zich bijna wonderlijk aan ons hechtten.

Later zwommen ze tot bij onze sloepen en brachten ons papegaaien, kluwens katoendraad, werpspiezen en veel andere dingen die ze met ons ruilden tegen glazen kraaltjes en rinkelbelletjes. Kortom, ze deelden goedgunstig uit wat ze bezaten. Deze mensen leken me wel niets te bezitten. Allen lopen ze naakt, zoals hun moeder ze ter wereld heeft gebracht; ook de vrouwen, al heb ik er slechts één gezien, een jong meisje. Allen die ik te zien kreeg waren zeer jong want ik zag niemand ouder dan dertig. Ze zijn heel goed gebouwd, met heel mooie lichamen en gave gelaatstrekken. Ze hebben dik haar, bijna zoals van een paardenstaart en het is kort, tot op de wenkbrauwen, enkele lange lokken achteraan uitgezonderd die ze nooit afknippen.

Sommigen onder hen schilderen zich in het zwart – ze hebben dezelfde huidskleur als de Canariërs – anderen in het wit, nog anderen in het rood en weer anderen met wat ze vinden. De enen schilderen hun gelaat, anderen het hele lichaam, nog anderen enkel de ogen of enkel de neus. Wapens dragen ze niet; ze kennen ze zelfs niet want ik toonde hen zwaarden die ze bij de snee namen, zich daarbij uit onwetendheid kwetsend. IJzer kennen ze niet. Hun werpspiezen zijn stokken zonder ijzer, met een vissentand of iets anders als punt. Allen hebben dezelfde goede gestalte, zijn heel beweeglijk en goed gebouwd. Ik zag er enkelen met littekens op hun lichaam en vroeg hen met gebaren wat zulks betekende. Ze wezen mij dat er uit de omliggende eilanden mensen kwamen die hen wilden grijpen en waartegen ze zich verdedigden. En ik dacht, en denk nog, dat deze vanuit het vasteland naar hier komen om hen als gevangenen mee te voeren. Het moeten goede en schrandere dienaars zijn, want ik zie dat ze meteen alles kunnen herhalen wat ik hen zei. Ik geloof tevens dat ze vlug christen zouden worden, want het leek me dat ze niet tot een sekte behoren. Als het de Heer behaagt zal ik bij mijn vertrek van hier zes meevoeren voor Uwe Hoogheden, om hen te leren spreken. (Columbus, blz. 95-97)

(Uit: “De herfst van de patriarch” van Gabriel García Márquez (1927-2014).)

Websites over Columbus:

http://www.webje-wijzer.nl/themas/geschiedenis/ontdekkingsreizen.html

http://webpad-columbus.yurls.net/nl/page/

Experimenteren met een “kunstoog” bij het Kinderboekenfestival 2014.

Op 18 oktober vindt van 11:00 – 16:00 uur op het Kerkplein in Den Bosch het Kinderboekenfestival 2014 plaats. Er wordt een grote Scrabble-wedstrijd georganiseerd en andere activiteiten met boeken en taal. Kinderen kunnen ook experimenteren met de constructie van een “kunstoog”. Meer informatie over de activiteiten volgt in de loop van de week.

Frank van Pamelen bezoekt het Kinderboekenfestival 12 oktober

Op 12 oktober wordt in de Jeroen Bosch Tuin bij de Orangerie en de bibliotheek het Kinderboekenfestival in ’s Hertogenbosch georganiseerd van 10.00 – 16.00 uur. De schrijver, cabaretier en presentator Frank van Pamelen zal die dag van 13:00 tot 15:00 uur workshops verzorgen en boeken signeren. Vanaf 15.00 uur is er een boekverloting.

Het festival gaat vooral over het boek De zin van de Ommezijde. Dit is een boek waarin taalspel centraal staat. Waar zal bijvoorbeeld een “waarzegger” zich vragen over stellen? En heb je wel eens bedacht wat een toonladder toont? En ken je woorden die verschillende betekenissen kunnen hebben als je ze uitspreekt of waarbij de klemtoon een groot verschil maakt? Ga zo maar door. Liefde, kunst en lol voor opstellen …..

Het boek is geschikt vanaf 10 jaar. Andere kinderboeken die Frank van Pamelen geschreven heeft zijn o.a. de boeken in de serie Spaai redt de wereld voor kinderen vanaf 8 jaar: Het gifbos, Dierendieven en Storm rond het fort. In deze boeken ontmoet de hoofdpersoon Spaai op mysterieuze wijze een meisje. Er wordt ook weer veel met taal gespeeld. Ook kom je veel te weten over de natuur. Wat kan jij in de boeken te weten komen over het meisje, waarmee Spaai optrekt? Schrijf (samen met je vrienden) de tien belangrijkste woorden hierover op (binnenkort op deze website) of 12 oktober in de jeugdbibliotheek. Wat valt je verder op? Kan de schrijver je verder helpen? Wie weet ben jij de slimste en win je een mooi boek!

Meer boeken van Frank van Pamelen zijn:

–         Het verborgen tekenteken, AVI M6, 8 t/m 10 jaar.

–         Het geheim van de filmster, 8 t/m 10 jaar.

–         Gezocht: vriendinnen, 8 t/m 10 jaar.

–         Het geheim van de schatrovers, 7 t/m 9 jaar.

–         Het geheim van het spookrijm, 8 t/m 10 jaar.

–         Het geheim van de verdwenen kinderen, 8 t/m 10 jaar.

–         Zwarter dan Cola, vanaf 8 jaar.

Op 12 oktober kan in de jeugdbibliotheek een boekenquiz worden gedaan. De boeken waar vragen over gesteld worden zijn daar dan aanwezig, maar het is natuurlijk handiger als je een boek al gelezen hebt … en je vrienden een paar andere boeken. Je mag ook zelf een vraag bedenken over een boek dat je mooi vindt en toevoegen aan de quiz!

Kinderboekenfestival 12 oktober 2013 in de Jeroen Bosch Tuin bij de Orangerie – Den Bosch

Het is kinderboekenweek van 4 t/m 13 oktober. Op zaterdag 12 oktober organiseert Stichting Coliso in de Jeroen Bosch Tuin in ’s Hertogenbosch (achter de Hithamerstraat bij de bibliotheek) en bij de Orangerie het Kinderboekenfestival. Het thema van de kinderboekenweek is Over sport en spel! – Klaar voor de start.

Er wordt in de Jeroen Bosch Tuin een spelcircuit opgezet. Er worden wisselende groepjes gevormd met de spelregels van het spel CLANS van Leo Colovini.

Op het speelveld zijn 5 regio’s met elk 5 verschillende spelgebieden. (In het echte spel zijn er 12 regio’s met elk 5 gebieden) Er zijn de volgende spelgebieden in elke regio:

Een taalgebied, een sportgebied, een spelgebied, een creatief gebied en een leesgebied. In elk gebied staat bij de start 1 huis. In elke regio staat een groen, een rood, een geel, een blauw en een zwart huis. Elk kind kan proberen te komen in een gebied, dat het beste bij hem past.

Er wordt gespeeld met de volgende spelregels:

–         Je begint individueel en krijgt een kleur toegewezen: rood, geel, blauw, groen of zwart.

–         Vervolgens kies je zelf een huisje in die kleur, dat nog niet bewoond is en gaat het spel spelen van het gebied, waar het huisje staat.

–         Je kan het huisje verzetten naar een aangrenzend gebied, dat niet onbewoond is. Je moet dan aan alle bewoners van dat gebied een fiche betalen. (belasting)

–         Je kan deelnemen aan de spelsoorten van het gebied en daarmee nieuwe fiches verdienen.

–         Als een groep 7 of meer leden heeft, mogen de leden niet meer wisselen. Ze kunnen dan alleen nog gezamenlijk fiches verdienen.

–         Als een groep omringd wordt door alleen onbewoonbare gebieden, vormt deze groep een dorp en krijgen ze punten. Er kunnen dan geen leden meer bij de groep of gewisseld worden.

–         Je mag tijdens het spel gratis naar een onbewoond huis van dezelfde kleur verhuizen.

Je totaalscore wordt bepaald door:

–         De totaalscore van je kleur. De totaalscore van de kleur wordt volgens de regels van het spel clans bepaald door de puntentelling bij de vorming van een dorp: als ergens een dorp gevormd wordt krijgen alle kleuren die dan aanwezig zijn zoveel punten als er huisjes aanwezig zijn. Als echter alle 5 de kleuren vertegenwoordigd zijn, moeten kleuren, waarvan maar 1 huis aanwezig is vertrekken.

–         het aantal fiches (belastinggeld) dat jouw dorp heeft

–         de fiches, die je zelf hebt verdiend

BEN JIJ KLAAR VOOR DE START? LEES DAN ZOVEEL MOGELIJK KINDERBOEKEN EN MAAK ER VRAGEN BIJ! BINNENKORT VOLGEN HIER DE BOEKENTIPS.

Mensen voor Duurzaamheid