Activo Kit

Samen lezen en knutselen in Den Bosch

Op 15 en 16 mei start Stichting Coliso met een boekenactiviteitenclub voor kinderen van 9 tot 11 jaar in Den Bosch, die wat extra stimulans nodig hebben. Er worden wekelijks samen boeken gelezen en geoefend met spelling afgewisseld met andere activiteiten, zoals knutselen en techniek. Samen een boek lezen is leuk en leerzaam. Je kan erover praten, nadenken en je kan er iets van leren. De kinderen lezen de boeken grotendeels thuis en kunnen vragen beantwoorden op internet. Er kan o.a. worden gekozen voor de boeken Juwelen van Stras geschreven door Carli Biessels, een boek over een joods meisje dat moet onderduiken in de oorlog en het boek Ridderfeest op het Muiderslot van Arend van Dam, dat zich afspeelt op een hele bijzondere plaats in de Nederlandse geschiedenis. Ook het boek Leve de koning(in) geschreven door Reinildis van Ditzhuyzen kan worden gekozen. Het beschrijft de geschiedenis van de Nederlandse monarchie. We maken er tekeningen bij en een leuk aandenken. Dit zijn drie interessante boeken, die voor kinderen vanaf 9 jaar niet te moeilijk zijn.

Per boek worden er 5 lessen gegeven. De lessen vinden plaats vanaf woensdag 15 mei van 14.00 tot 15.30 uur en donderdag 16 mei van 16.00 tot 17.30 uur in de keuken op het adres Van Heurnstraat 3. Maximaal 4 kinderen per groepje. De kosten bedragen € 6,= voor 5 lessen. De boeken kunnen worden geleend bij de bibliotheek of worden aangeschaft voor € 10,= per boek. Als de boeken weer in goede staat worden ingeleverd wordt er € 5,= retour gegeven. Activiteiten kunnen ook bij kinderen thuis worden georganiseerd als er tenminste 3 kinderen meedoen. Individuele lees- en rekenlessen zijn mogelijk voor 10 euro per uur. De activiteiten bij de boeken zijn als volgt:

Bij Juwelen van Stras: tekenen, gedichten schrijven en een voorwerp versieren met steentjes van stras.

Bij het boek Ridderfeest op het Muiderslot: een boekenkoffer maken, tekenen en gedichten schrijven.

Bij het boek Leve de koning(in) van Reinildis van Ditzhuyzen wordt er een bijzonder aandenken van metaal gemaakt.

Aanmelden kan op deze site. Hier zijn in de toekomst ook nieuwe programma’s te vinden.

Hou jij van schrijven en activiteiten doen?

Lijkt het jou leuk om een weblog te schrijven, waarop je vertelt wat je meemaakt? Dat kan op de website www.activokit.nl. Activo Kit is een club voor kinderen van 8 t/m 14 jaar, die boeken lezen, oefenen met spelling, techniek leren en andere activiteiten doen.

Als je een weblog wil maken kan je meedoen met het programma Schrijven en Activiteiten met 2 of 3 leeftijdgenoten en voor elkaar berichten schrijven op internet. Je kan ook berichten insturen naar info@coliso.nl, die op de site geplaatst kunnen worden. En je kan een workshop weblog schrijven volgen.

Als je meedoet met een Schrijven en Activiteitengroep krijg je een begeleider, die jou een half jaar lang helpt met het schrijven. Deze begeleider kan bijvoorbeeld helpen met vragen over taal. Af en toe heb je overleg met je begeleider en doe je activiteiten met je groepje. Het is handig als je je samen met 2 of 3 vriendjes of vriendinnetjes aanmeldt.

Er zijn bij Activo Kit de volgende programma’s en workshops:

Programma’s:

  1. Lezen en Spelling: er wordt 10 x gezamenlijk een boek gelezen en geoefend met spelling en af en toe een andere activiteit gedaan. De kosten bedragen 15 euro voor dit programma.
  2. Schrijven & Activiteiten: we oefenen een weblog schrijven en doen 6 x activiteiten thuis en op gastlocaties met 3 of 4 maatjes. Je leest zelf een boek. Kosten voor dit programma zijn 10 euro per half jaar.

Workshops:

  1. Weblog schrijven
  2. Papieren tasjes maken
  3. Figuurzagen
  4. Een knapzak maken
  5. Cakecups versieren

Alle workshops kosten 5 euro per keer per kind. (tot 1 juli 2012 1 euro per keer per kind).

Alle workshops duren 1 uur.

Wil jij meedoen? Vul dan het aanmeldingsformulier voor programma’s en workshops in.

ACTIVO KIT

Activo Kit is een club voor kinderen om samen te knutselen, leren, lezen, oefenen met spelling en spelletjes te doen. De activiteiten vinden in groepjes van maximaal 10 kinderen plaats bij de kinderen thuis onder leiding van een vrijwilliger in samenwerking met ouders.

Stichting Coliso organiseert niet alleen activiteiten buiten, maar ook bij kinderen thuis. Ter kennismaking worden er 20 workshopsmiddagen gratis aangeboden in De Bilt. Er kan gekozen worden uit verschillende workshops.

Er zijn de volgende workshops:

1. Papieren tasjes maken

2. Een knapzak maken

3. Figuurzagen

4. Cakecups versieren

Daarna kunnen kinderen zich opgeven voor de Activo Kitclub die wekelijks plaatsvindt bij een van de kinderen thuis.

De kosten zijn € 1,= per kind per keer.